בנתיב עולי הרגל לארץ הקודש

עמוד:1

/ 7 ^ n ירחון ofr למורי דרך בהוצאת ביה"ס לתיירות ; מערך ההסברה — מינהל התיירות שנה שלישית / חוברת 13-1 4 ינואר / 1 981 שבט תשמ"א תוכן הענינימ עמו ) דבר המערכת 2 בנתיב עולי הרגל לארץ הקודש 3 סקירת ספרים 115 מה חדש 117 מן העתונות 122 ISSN-0334-2549 " נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו את הארץ וישיבו אותנו דבר את הארץ אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא אליהן" ( דברים אי ; כ"ב . (

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר