רשימת המפות

עמוד:יא

רשימת המפות מפה : 1 מפת מצור עכו 38 : 2 מלחמות מסע הצלב השלישי ; גבולות ממלכת ירושלים 75 1204—1192 : 3 מסעות המלחמה בארץ ישראל בשנת 129 1217 : 4 מסע דמיאט 145 : 5 מערך ' הקרבות על מצרים במסע דמיאט ובמסע לואי התשיעי 145 : 6 מפת קפריסין 219 : 7 ממלכת ירושלים ושכנותיה לאחר מסע הצלב של פרידתך השני 245 : 8 ממלכת ירושלים ושכנותיה בשנים 272 1241—1240 : 9 קרב מנצורה 318 9 א : התפשטות המעצמה המונגולית 410 : 10 כיבושי המונגולים במזרח התיכון 418 : 11 מסעות ביברס והתפוררות ממלכת ירושלים 449 לוחות גיניאלוגיים בית איוב עמ' 99 בית המלוכה של ירושלים עמ' 286

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר