קראו בכותר - תולדות ממלכת הצלבנים בארץ-ישראל - כרך שני : מסעי-הצלב והממלכה השנייה