שיעור בהלכות הרי"ף מבית מדרשו של הרמב"ם

עמוד:9

שיעור בהלכות חולין ממת מדרשו של הומב " ם דן גרינברגר א . פתיחה אחת הטענות שהושמעו נגד הרמב " ם בעקבות פרסום חיבורו משנה תורה הייתה הטענה שהוא בא לייתר את לימוד התלמוד ולהסתפק , כדברי הרמב"ם עצמו בהקדמה לחיבורו , במקרא ובחיבורו שלו . באחד ממכתביו לר' פנחס הדיין התייחס הרמב " ם לביקורת זו וטען שלא זו הייתה כוונתו , ולראיה ציין שהוא לימד תלמוד ורי " ף לקבוצה של תלמידים . בין דפי הגניזה הקהירית התגלו קטעים המתארים שיעורים שהעביר הרמב " ם , בעיקר בהלכות הרי " ף . הראשון שפרסם קטעים מתוך שיעורים אלה היה בנימין מנשה לוין , אך הוא לא זיהה שמדובר בשיעורים שהעביר הרמב"ם . מרדכי עקיבא פרידמן עמד על כך שקטעים אלה הם רשימות של שיעורים שהעביר הרמב " ם ופרסם קטעים נוספים בעלי אופי דומה . במאמרו דן פרידמן במהותן של הרשימות ובזמן כתיבתן , ותארכן לעשור האחרון בחיי הרמב " ם . אחריו פרסמו קטעים נוספים עזרא שבט ונסים סבתו . הכתיבה * ברצוני להודות למר כרמיאל כהן שקרא את המאמר בעיון רב . הערות ותיקונים חשובים משלו משוקעים במאמר . ו י ' שילת , איגרות הרמב " ם , ירושלים תשמ " ז , עמי תלט . באיגרת כותב הרמב"ם שרוב התלמידים רצו ללמוד את הלכות הרי"ף , ובמשך שנה וחצי הוא לימד את כל הלכות הרי " ף כמה פעמים ואף כמה ממסכתות התלמוד . קצב הלימוד המתואר מהיר מאוד ומצביע על לימוד שהתמקד בפשט הדברים ללא דיון מעמיק . 2 ב"מ לוין , 'פירוש בערבית למסכת בבא קמא ובבא מציעא ; גנזי קדם , ה ( תרצ"ד , ( עמ' 41 44-ו ו . תוכן הקטע הוא שיעור בבבא קמא דפים נה-סב ובתחילת בבא מציעא . ייתכן שהדף ממסכת בבא מציעא אינו לקוח מתוך פירוש על מסכת זו ואין הוא אלא הערת אגב מתוך הפירוש על בבא קמא . 3 מ " ע פרידמן ' , רשימות תלמיד בבית מדרש הרמב"ס באמונות ודעות ובהלכה ; תרביץ , סב ( תשנ"ג , ( עמ' . 583-523 המאמר כולל שני קטעים , האחד מתוך שיעורים לבבא קמא והאחר כנראה שיעור שאינו על התלמוד או הרי " ף אלא על מגוון נושאים , הלכתיים ולא הלכתיים . פרידמן מציין שידועים לו כמה וכמה כתבי יד מפירושיהם של תלמידי הרמב"ם . 4 שילת ( לעיל , הערה , ( 1 עמ ' תלג-תלד , מתארך את המכתב אל ר פנחס לשנים 85 וו94- ו , 1 ולדעתו השיעורים המתוארים באיגרת החלו קודם לכן . 5 ע ' שבט וני סבתו ' , הערה מפי הרמב"ם על הלכה אחת שברי"ף , ' גנזי קדם , ג ( תשס " ז , ( עמי ; 167-163 ע' שבט , 'שיעורי הרמב " ם מפי קדשו ( כת " י : ( על הרי " ף הלכות פסחים - סוכמו ונרשמו על ידי תלמידיו ' ,

מכון בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר