קראו בכותר - גנזי קדם : שנתון לחקר הגניזה - גנזי קדם : כרך ו תש"ע