נוסח תפילת שמונה עשרה בסידור ר' שלמה בן נתן ושאלת מוצאו של החיבור

עמוד:יב

רשב"ן מקדים את ההוראה הקצרה הזו : "ויקף יצלי באכ'לאץ ניה וקד צף קדמיה , " 17 ותרגומה : "ויקום להתפלל בכוונה טהורה כשרגליו ישרות . " כך מובא בכ"י וטיקן , ובלשון הזו כמעט במדויק בשבעה קטעי גניזה . ההוראה הזו כלשונה ייחודית לעותקים של סידורי רשב"ן , ונראה שר' שלמה בן נתן הוא הראשון שמכניס לסידור הוראת תפילה קצרה הנוגעת לכוונה " . בסיום התפילה , לאחר "המברך את עמו ישראל בשלום . יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגאלי , " באה ההוראה הבאה : תם יאכ'ר אלי ורה ג כ'טואת והו סאג'דא . תם יסלם עלי יסארה אולא ת'ם עלי ימינה והד'א הו אלסלאם אנמא הו באלסג'וד פקט : ת'ם יסג'ד עלי אלארץ' ויקר ב > כ >( ד < נובה בין ידיה רבה ג'מלה בגיר תפציל . תרגום : אחר כך יפסע אחורה שלוש פסיעות בכריעה . ויתן שלום קודם לשמאלו , אחר לימינו ; ושלום זה הוא בכריעה בלבד . אחר ישתחווה על הארץ ויודה בחטאיו לפני אדונו , בהכללה ולא בפירוט . לשון זו מובאת מתוך כ"י וטיקן ומצויה בשינויים קטנים בעוד ארבעה קטעי גניזה , וגם 21 היא ייחודית לסידור רשב"ן . לאחר הנחיה קצרה זו בא "סדר הוידוי . " בעזרת סימני ההיכר האלה זוהו למעלה מחמישה עשר קטעי גניזה של סידור רשב"ן הכוללים חלקים של תפילת שמונה עשרה , מתוכם קטע אחד השמור בספרייה הבריטית ומכיל את תפילת שמונה עשרה במלואה . נוסח מלא נוסף של תפילת שמונה עשרה שוחזר על ידי צירוף של חמישה קטעי גניזה , כולם מספריית האוניברסיטה שבקמברידג , ' ואולם נותר בעותק זה חסר של מילים אחדות . רוב הקטעים שמשמשים בחילופי הנוסח מביאים את לשון התפילה של חול . על אלה הוספתי גם שני קטעים המביאים את הלשון המלאה של הברכות הראשונות או האחרונות מתפילת ראש השנה . בהמשך יועתק נוסח תפילת השמונה עשרה על פי אך ראה על כך סביב הערה . 62 17 תודתי למר יונתן מרוז על הסיוע בתרגום הערבית . 18 כתבי היד שסימוניהם להלן : א ב ג ד ו ח כ . יוצא מן הכלל הוא כ"י ד שמביא את לשון ההוראה הזו ואת לשון העמידה בתפילת הערבית ליום חול , וראה עליו להלן . 19 סידורים רבים אחרים נותנים הוראה להתפלל בעמידה או כעמידה ברגלים צמודות , ובמספר מועט מהם הוראה להתפלל בלחש או בעצימת עיניים , אך רשב"ן הוא כמעט היחיד שרושם בסידורו הוראה קצרה על תפילה בכוונה . ( רק בכ"י T-S NS 158 . 111 מצאתי הוראה על תפילה בכוונה בלשון שונה במקצת מזו של רשב"ן ( . רב עמרם ( לעיל , הערה , 6 עמ' כא-כב ) ורב סעדיה ( לעיל , הערה , 6 עמ' כט-ל ) כוללים , כמובן , את עניין הכוונה במסגרת הוראות התפילה המפורטות בתוך סידוריהם , אך לא כדרכו של רשב"ן בהנחיה קצרה ושימושית למתפלל בראש התפילה . 20 את סוף הפסקה הזו תרגם שמואל חגי באופן שונה , כנראה מחמת שיבוש בפענוח הכתוב . 21 כך בכ"י לונדון ובכתבי היד אטי , על פי הסימונים שלהלן . גם כאן הסתפק רשב"ן בהודאות תמציתיות כדרך הסידורים לשימוש שוטף בהשוואה לאריכות הלשון שנקטו רב עמרם ורב סעדיה . 22 שניים מכתבי היד מצטרפים לקטע אחד הלקוח מתפילת ראש השנה . קטעי התפילה הנדונים כאן נאספו במפעל התפילה , מיסודה של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר