פתח דבר

עמוד:10

גרמניים ; 25 פרנקים צרפתיים ; 12 גולדן ( פלורין ) אוסטריים 9 . 5 , רובלים רוסיים ; וערכה של לירה טורקית היה נמוך מעט מלירה שטרלינג אחת 18 ) וחצי שילינגים . ( ערכה של לירה שטרלינג ב 1900 שווה , פחות או יותר , לערכם של 90 דולרים של ארצות הברית של . 1995 יומניו של הרצל אינם כרוניקה דווקא . הם מתחילים בווידוי , נמשכים ברישומים על תוכניתו , משובצים בהם מכתביו לשליטי עולם , למתווכים למיניהם , לידידיו ולשותפיו לרעיון ולעשייה , רשמים מסוגים רבים , דיווח מפגישותיו בווינה ומנסיעותיו המרובות , הבעת דעות על אנשים ו י הגם שבלעדיהם אין להבין את תולדות ראשיתה של הציונות המדינית ואת היקף פעולתו של הרצל , הרי כדי להקיף את האירועים , את פעילותו של הרצל ואת פעולות התנועה באותן שנים , אין בהם די . מה שאפשר היה להשלים בהערות — השלמנו , אך מלוא היריעה מתגלה באלפי מכתביו של הרצל , שאינם כלולים ביומניו , ולמרבה הצער רק מעטים מהם ראו אור בעברית . כדי לסייע לקורא , צירפנו לכרך הזה דברי הסבר על מבנה ההסתדרות הציונית והמוסדות הציוניים שהרצל יזם וייסד וכן לוח תאריכים . כלים אלה , ובייחוד ההערות שבסוף הכרך , באים לשרת את הקורא ולסייע לו ליצור לעצמו תמונה רחבה על הרצל האיש , על זמנו , על סביבתו , על פעולתו ועל מקומו בתנועה הציונית . במהדורה הזאת יהיו שלושה כרכים . הכרך הראשון שלפנינו מכיל את חמשת הספרים הראשונים מתוך שמונה עשר ספרי היומן . כרך זה מביא את הקורא עד אוקטובר , 1898 ערב נסיעתו של הרצל לארץ ישראל . בכרך השני ייכללו ספרים 6 עד , 9 והכרך השלישי והאחרון יכיל את יתרם ( מן הספר העשירי השתמש הרצל במחברות קטנות היקף לעומת תשע המחברות הראשונות . ( הרצל עצמו הוא שמספר את הספרים . שלא כבמהדורות קודמות , בחרנו לקרוא לכלל ספרי היומן בשם "עניין היהודים" , ( "Die Judensache" ) השם שהרצל הכתיר בו את הספר הראשון וחזר והשתמש בו מפעם לפעם . הרצל עצמו ראה בספרי היומן את עיקר סיפור עמלו בשירות העם היהודי והתנועה הציונית וייעד אותם בבירור להיות תעודה היסטורית לדורות הבאים . הכרך שלפנינו פותח במבוא נרחב של הפרופסור שלמה אבינרי . בסיום הכרך האחרון נביא גרסה מקוצרת של הדברים שכתב הד"ר אלכס ביין על אופי היומנים במהדורת . Ullstein-Propylaen ביין אפיין יומנים אלה כיצירה ייחודית , "תעודה אנושית , מדינית וספרותית . " בצוואה ספרותית שכתב בשנת 1897 אמר הרצל על ספרי היומן : "הירושה העיקרית שאני מוריש היא רשימותי , הנושאות אופי של יומן , על עשייתי בעניין היהודים . עד

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר