קראו בכותר - עניין היהודים : ספרי יומן 1895 - 1904 - עניין היהודים : ספרי יומן - כרך א: 1895 -  1898