עניין היהודים ספרי יומן 1895 - 1898

עמוד:4

WORLD ZIONIST ORGANIZATION THE CENTRAL ZIONIST ARCHIVES Documents 0 n t h e History o f Zionism Editorial Committee Michael Heymann * Yoram Mayorek * Josef Wenkert Theodor Herzl * Die Judensache ( The Jewish Cause ) Diaries 1895-1904 Volume One : June 1895 - October 1898 Introduction : Shlomo Avineri Hebrew Translation : Josef Wenkert Editorial Notes : Michael Heymann עיצוב גרפי : תחיה רוזנטל הבאה לדפוס : עטרה קליגמן מסת"ב ISBN 965-342-691-5 © כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק ירושלים ולהוצאת הספריה הציונית , תשנ"ח סדר , לוחות והדפסה : מפעלי דפוס כתר , ירושלים Printed in Israel , 1997

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר