מבוא

עמוד:3

הפרק השלישי דן בעקביות מתמטית ובמצבי אי הגדרה . בפרק -זה מוצעות חמש פעילויות ( פעילויות , ( 19 15 המתמקדות בחלוקה באפס . ארבע פעילויות מתייחסות ל ו " כאשר , a 0 פעילות אחת מתייחסת למקרה של " ( כן מוצגים מודלים ^ שונים להדגמת אי ההגדרה של חלוקה באפס והצעות להקנייתם . במרבית הפרקים מוצגות פעילויות והסברים המבהירים את אופי הפעילות ומתייחסים למשימות הספציפיות הכלולות בה . אנו ממליצים למורי המורים לתת כל אחת מפעילויות אלו כפעילות מקדימה בתחילת כל נושא , ולדון בנושאים השונים כמסקנות העולות מהתשובות לבעיות שבדף הפעילות .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר