מבוא

עמוד:2

א . התייחסות למתמטיקה כאל גוף ידע . ב . התייחסות לשלושת המרכיבים המאפיינים פעילות מתמטית : האלגוריתמי , הפורמלי והאינטואיטיבי . ג . הרחבת הידע הדידקטי הספציפי : דרכים שונות להסבר , תפיסות של לומדים וטעויות אופייניות . ד . היכרות עם מחקרים בתחום הוראת המתמטיקה . ה . פיתוח סקרנות לגבי אופני חשיבה של לומדים . אנו מקווים , כי הספר יסייע למורי המורים להציג למתכשרים להוראה ולאלו העוסקים בה בפועל לפתח ראייה מקיפה , מתמטית ודידקטית , של הנושאים הקשורים בתכנית הלימודים במתמטיקה של בית הספר היסודי . מבנה הספר הספר הוא הרחבה של הקורס "היבטים פסיכולוגיים בהוראת . "המתמטיקה קורס זה ניתן לראשונה במסגרת פרויקט "מחר . " 98 בפיתוח הקורס השתמשנו במחקרים ובספרים מתחום החינוך המתמטי המתמקדים , בין היתר , בתפיסות של תלמידים ופרחי הוראה לגבי נושאים הנלמדים בבית הספר היסודי . כמו כן השתמשנו : ביחידות ההוראה להכשרת מורים למתמטיקה , אשר נכתבו במסגרת פרויקט "יבול" ( יחידות הוראה במתמטיקה ובהוראתה להכשרת מורים ) באוניברסיטת תל אביב ; במודולים להוראת מתמטיקה שפותחו במסגרת מכון מופ"ת ; בספרים ובמאמרים העוסקים בחשיבה אינטואיטיבית ; בעבודות גמר שנכתבו בבית הספר לחינוך של אוניברסיטת תל אביב . בספר שלושה פרקים מרכ ויים : א . תכונות המתמטיקה כתחום דעת . ב . המרכיבים העיקריים של הפעילות המתמטית . ג . עקביות מתמטית ומצבי אי הגדרה : המקרה של חילוק באפס . בפרק הראשון מוצע למורי מורים להשתמש במהלך ההוראה בשלוש פעילויות ( פעילויות ( 3 1 המציגות תכונות המאפיינות את המתמטיקה כתחום דעת . הפרק השני דן בשלושה מרכיבים עיקריים של הפעילות המתמטית : 1 המרכיב האלגוריתמי של הפעילות המתמטית ( פעילויות . ( 5 4 ! 1 המרכיב הפורמלי של הפעילות המתמטית ( פעילויות . ( 10 6 111 המרכיב האינטואיטיבי של הפעילות המתמטית ( פעילויות . ( 14 11

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר