תוכן העניינים

עמוד:ד

פרק ג : עקביות מתמטית ומצבי אי הגדרה - המקרה של חילוק באפס 87 1 הצגת שני מצבים של חלוקה באפס : O 92 ( a 5 ; 0 ) t : B : Of 93 7 0 : 5 = 5 : 0 DNH : 15 n ^ 'VO פעילות : 16 האפס : מספר או "שום 100 ? "דבר פעילות : 17 מהו חילוק ? 106 פעילות : is מצבי הגדרה ואי הגדרה : חילוק על ידי כפל בהופכי 109 11 המקרה הבלתי מוגדר של 111 0 : 0 פעילות : 19 חלוקה של אפס באפס 112 111 מודלים המדגימים את אי ההגדרה של חלוקה באפס 122 היבטים שונים לשימוש במודלים המדגימים את אי ההגדרה של חלוקה באפס 123 מקורות 136

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר