היבטים פסיכולוגיים בהוראת המתמטיקה

עמוד:ב

כ חלבה : פץו ' 0 דיער . ח , ירוע - 1 אוניברסיטת תל-אביב ומכללה לחינוך סמינר הקיבוצים ( מר כזת ) אביבה בץש - מכללת בית ברל לחינוך ואוניברסיטת תל-אכיב ד 00 *\" \ ז צמיץ - מכללה לחינוך סמינר הקיבוצים ואוניברסיטת תל-אכיב רועיח , קליין - מכללה לחינוך סמינר הקיבוצים כז דוג : M / vo > y )// y / VTir * 1 שט"גזן - » רטת רוח , בץקאי yj TWJO : "n'jiiub nD' ^ y rtr » b ! עחגזן עריכה גרפיח :. פעח 0 י 0 ה עיצוב עטיפה : איץיץ / ביטר שלמי תודה לפרופי עמוס ארליך , לר » ר צביה מרקוכיץ ולר"ר מיכאל קורן שקר או , העירו והאירו . © כל הזכויות שמורות למכון מופ"ת , . 2000-ס"תש מסת"ב ISBN 965-7182-03-4 ת . ד . 48538 תל אב > ב מיקוד 61484 טל . 03-6901406 פקס . 03-6901449 רח ' שושנה פרסיץ 15 תל אביב ( בבניין מכללת לוינסקי ) Kmail : info ( a ) mo fel . macam 98 . ac . il WWW : hltp : // www . mofcl . macan 198 . ac . il י , דפ 0 י :. רכ 0 י ^ 11 אר 1 לאור פרויקטים חיגוכ"ם בע מ . ת ד 75 אבן יו / ודרו 40550

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר