אישיותו של אלוהים תיאולוגיה מקראית, אמונה אנושית ודמות האל