קראו בכותר - אישיותו של אלוהים : תיאולוגיה מקראית, אמונה אנושית ודמות האל