התוכן

עמוד:8

ההתאבדות ביורק 178 מעשי התאבדות במאה השלוש עשרה 181 מעשי התאבדות במאה הארבע עשרה 184 מעשי התאבדות במאה החמש עשרה 189 פרק . 0 יחסם של בעלי התוספות ותלמידיהם למעשי הריגה עצמית ושחיטת בני המשפחה 192 עמדתם של חכמי אשכנז 192 דברי בעלי התוספות 195 תשובת מהר"ם מרוטנבורג 203 חשיבות קידוש השם בעיני חכמי צרפת ואשכנז 209 דברי תלמידי בעלי התוספות 215 ההסתמכות על ספרות האגדה 221 סיום 234 פרק י . יחסם של חכמי אשכנז ופולין במאה השש עשרה והשבע עשרה לקידוש השם 238 פרק יא . קידוש השם פעיל וסביל בארצות האסלאם 249 גזרות האלמוחידון 249 פרק יב . קידוש השם פעיל וסביל בספרד הנוצרית ובפורסוגל 272 גזרות והטפות נגד היהודים 272 המרת דת של יהודי ספרד ופורטוגל 290 קידוש השם בספרד ובפורטוגל 341 פרק יג . קידוש השם פעיל וסביל במאות השבע עשרה והשמונה עשרה 387 גזרות ת"ח ת"ט 387 פרעות ביהודים בשנים תט"ו תי"ז 1655 ) 395 ( 1657 גזרת גונטא בשנת תקכ"ח 396 ( 1767 ) פרק יד . התאבדות לשם כפרה וחזרה בתשובה 398 התאבדות לשם כפרה וחזרה בתשובה בספרות חז"ל 398 התאבדות לשם כפרה וחזרה בתשובה בימי הביניים באשכנז 408 " תשובת הכתוב" ו"תשובת המשקל" 413 התאבדות לשם כפרה וחזרה בתשובה בדברי חכמי אשכנז וספרד 423

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר