קראו בכותר - המאבד עצמו לדעת : היבטים הלכתיים, היסטוריים והגותיים