תוכן

עמוד:8

הנהנים בסוף ימי הבית 229 על קנאים וקנאות בסוף ימי בית שני 241 מבט לימינו : מנהיגות אל נוכח הקנאות 250 הערות לשער רביעי 252 שער חמישי : חורבן 255 פתיחה 257 ירושלים ערב החורבן : רקע היסטורי מדיני 259 זכריה בן אבקולס 262 רבן יוחנן בן זכאי : ביצור עולם התורה בימי המרד 268 ראשית המרד בירושלים : רקע היסטורי מדיני רבן שמעון בן גמליאל 281 ר' צדוק כראי התקופה 284 חתימה : מתעוררים לאחר חורבן 295 הערות לשער חמישי 302

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר