קראו בכותר - חכמים - חכמים - כרך ראשון : ימי בית שני