חכמים - כרך ראשון : ימי בית שני

עמוד:4

Sages - Volume 1 : The Second Temple Period Binyamin Lau P . O . B . 53494 , Tel-Aviv , 61534 Israel Miskal - Yedioth Ahronoth Books and Chemed Books All Rights Reserved © 2007 כל הזכויות שמורות 2006 © למשכל - הוצאה לאור מיסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד ת"ד , 53494 תל אביב E-mail : info @ ybook . co . il 61534 מערכת 'אגדתא , ' בית מורשה בירושלים ת . ד . 29253 ירושלים 91291 טלפון press @ bmj . org . il , 02-6216462 אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני , או אחר - כל חלק שהוא מן החומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . עורך אחראי : דב איכנולד עורך הספר והסדרה : עמיחי ברהולץ עיצוב העטיפה ועריכה גרפית : זהבה ולדמן עריכה לשונית : יהושע גרינברג דאנאקוד 362-3587 מסת"ב ISBN 978-965-482-598-6 נדפס בישראל תשס"ט Printed in Israel 2009

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר