הקדמה

מתוך:  > קץ החינוך > הקדמה

עמוד:6

קץ ההיסטוריה , קץ הפילוסופיה , קץ האמנות וכר — שכן קצו של החינוך הבית ספרי , לפי פוסטמן , אינו הכרחי ולבטח אינו רצוי . זה גם אינו ספר פוסט מודרניסטי . עמדתו של פוסטמן בקץ החינוך , אם מבקשים למקמה בין מודרניזם לפוסט מודרניזם , היא עמדה שניתן לאפיינה כפוסט פוסט מודרניסטית . מצד אחד , היא מבקשת למקד את השיח והעשייה החינוכיים במטרות בעלות אופק רחב , המעוגנות במסורת תרבותית ובתוכנית חיים לכידות , ומבחינה זו היא מודרניסטית , מצד שני , היא מודעת לכך שמטרות חינוכיות מעוגנות בנרטיבים , בסיפורים יחסיים למקום ולזמן , "אנושיים , אנושיים מדי , " ולא באמת אחת הנאכפת על התודעה על ידי מציאות כלשהי , ומבחינה זו היא פוסט מודרניסטית . המודעות למעמדן היחסי של מטרות בחינוך , והדרישה לטפחן למרות זאת , ואולי בגלל זאת , כתנאי הכרחי להמשך קיומו של החינוך הבית ספרי , עושות את עמדתו של פוסטמן לפוסט פוסט מודרנית . עמדתו של פוסטמן בקץ החינוך היא גם מבחינה מסוימת פוסט פוסטמנית . בספרו הראשון על חינוך — חינוך כפעילות חתרנית * ( נכתב במשותף עם צ'רלס ויינגרטנר ) — הניח פוסטמן יסודות לחינוך חלופי , "חתרני , " שמטרתו פיתוח אישיות אוטונומית , יוצרת משמעויות , בעידן של אי ודאות . הנרטיב שטיפח פוסטמן בספר זה עדיין לא היה "נרטיב" — סיפור עתיר משמעות אחד מתוך סיפורים עתירי משמעות רבים אחרים — כי אם "אמת . " פוסטמן "המוקדם , " כמו הוגי חינוך רדיקלים אחרים שפעלו בסוף שנות השישים ותחילת שנות השבעים ( פוסטמן טוען שמעולם לא היה "רדיקלי , ( " האמין שהאמת היא שאין אמת אחת , אלא שבני אדם יוצרים אמיתות , וכי אמת זו היא "חתרנית" — יש בכוחה לערער את יסודות בית הספר המסורתי ולהניח יסודות לבית ספר חדש . פוסטמן " המאוחר , " בספר שלפנינו , ער לכך שעם האמת שאין אמת לא בונים בית ספר , וכי אנו זקוקים לאמיתות ( נרטיבים ) בעלות תוכן חיובי , עשיר ומנחה יותר . על בסיס שני ספרים אלה , חינוך כפעילות חתרנית וקץ החינוך , ששנות דור מפרידים ביניהם , ניתן לומר , כי האמת לפיה אין אמת אחת מוחלטת אלא רק נרטיבים , היא מטא נרטיב המאפשר את עצם קיומם של נרטיבים , מרסן אותם , אך גם מחליש אותם , שכן נרטיבים הם "אמיתות צפות" Press , New York , 1969 Neil Postman & Charles Weingarten , Teaching as a Subversive Activity , Delacorte

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר