קראו בכותר - קץ החינוך : הגדרה מחודשת למטרות בית הספר