תוכן העניינים

עמוד:ז

פרק תשעה עשר 233 מרג' סנור — דלי ח'יש — מיתלון — תל ח'באר — סיריס — אלג'דידה — סיר — ח'רבת אלכפיר — גיבל בזיק — עקאבה — ח'רבת סלחב — תיאסיר , לפנים אשר — טובאס , היא תבץ לפנים פרק עשרים 239 ח'רבת יארזה — ח'רבת סיניא — ח'רבת עינון — ח'רבת אלפרעא — ח'רבת פריעה פרק עשרים ואחד 243 טלוזה , כנראה תרצה לפנים — עצירה — ח'רבת אשוף — חזרה למחננו בוואדי בידאן פרק עשרים ושניים 247 יציאה מבוסתני ואדי אלבידאן — ח'רבת עסכר — קבר יוסף — באר יעקב — ראס אלעין בלאטה — עין דפנה — אולית אלעמוד — שקערורה חצי מעגלית של גריזים ושל עיכל הגענו לנאבלס פרק עשרים ושלושה 262 תיאור נאכלס פרק עשרים וארבעה 271 תולדות שכם , היא לימים ניאפוליס ועכשיו נאכלס פרק עשרים וחמישה 284 עלייה על הר גריזים — תנע עשר בלאטה — קלעה — ביר בלאטה אסאמרה — האתר המזוהה כמקום העקדה — ח'רבת לוזא — ראס כיכיס — תולדות הר גריזים — חזרה למקום חנייתי פרק עשרים ושישה 298 יציאה לדרך אל הר עיכל — מערות קבורה — ח'רבת עסכר — ח'רבת עקוד — ח'רבת כפר קוס — חירבת כליסה — ולי סתי סלימה — ולי עמאד אדין — ירידה וחזרה לנאבלס פרק עשרים ושבעה 303 בית דג'ן — בית פוריכ — ח'רבת אלמזאר — סאלם — דיר אלחטב — עזמוט — חזרה לנאבלס פרק עשרים ושמונה 307 כפר קליל — מח'נא אלפוקא — מח'נא אתחתא — הוארה — ח'רבת זידאן — אודלה — עורתה — רוג'יב — ח'רבת אדוארה — חזרה לנאבלס

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר