קראו בכותר - תיאור גיאוגרפי, היסטורי וארכיאולוגי של ארץ - ישראל - כרך רביעי : השומרון (א)