ישראל והמקרא מחקרים גיאוגראפיים היסטוריים והגותיים

עמוד:2

YEHUDAH ELITZUR ISRAEL AND THE BIBLE Studies in Geography , History and Biblical Thought Edited by Y . Elitzur A . Frisch • הדפסה שנייה תש"ס 2000— י צילום התמונות בספר זאב רדובן , ירושלים מסת"ב ISBN 965-226-228-5 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מיכאני ( לרבות צילום , מיזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו"ל Printed in Israel — 1999 Copyright Bar-Ilan University , Ramat-Gan נדפס בישראל — תש '' ס דפוס 'גרפית' בע '' מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר