קראו בכותר - ישראל והמקרא: מחקרים גיאוגרפיים, היסטוריים והגותיים