תוכן העניינים

עמוד:7

פרק שישי : ר' בנימין והפַּן-שמיות – ימי המנדט הבריטי 160 א . שנות העשרים : בדרך לשוליים 160 ב . ברנר, אהרונוביץ' וביקורת האוריינטליזם הציוני 164 ג . הערבים, המקרא והציונות : שתי השקפות פוליטיות-תרבותיות 172 ד . לקראת תרבות ציונית משלבת : 'האגודה השמית' 178 ה . דו-לאומיות ופַּן-שמיות 181 ו . פַּן-שמיות בחשיבה הציונית בתקופת המנדט הבריטי 190 1 . יצחק אפשטיין : 'שאלת השאלות' 192 2 . יעקב טהון : 'תחית העם הערבי ותחית המזרח כולו' 194 3 . חיים מרגלית קלווריסקי : ארץ 'חד-גזעית' ולא 'חד-לאומית' 198 פרק שביעי : מאירופיות לאסייתיות ? משה יעקב בן גבריאל ו'הציונות הפַּן-אסייתית' 211 א . סוציאל-דמוקרטיה, ציונות תרבותית ואוטונומיזם 214 ב . פַּן-אסייתיות ו'אידאולוגיות-פַּן' בווינה 221 ג . הגות ויצירה ציונית פַּן-אסייתית 224 ד . אוקאקורה טנשין, האידיאלים של המזרח ו'שער המזרח' 228 ה . פַּן-אסייתיות, פַּן-אסלאמיות, ציונות 236 ו . Fin de siècle יהודי, Fin de siècle יפני 241 ז . אפילוג : קונגרס פַּן-אסייתי וגישור יהודי-גרמני 243 פרק שמיני : בין ר' בנימין לאורי אבנרי – פַּן-שמיות, פַּן-אסייתיות ו'הפעולה השמית' 248 סיכום 256 ביבליוגרפיה ורשימת קיצורים 259 מפתח כללי 291

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר