קראו בכותר - אנשים אחים אנחנו : הפנייה מזרחה בהגות הציונית