תוכן העניינים

עמוד:6

חוויה דתית . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 א . חשיבותה של החוויה הדתית 77 ; ב . בין חוויה דתית ליראת שמים 79 ; ג . מגבלותיה של החוויה הדתית 80 ; ד . שילוב החוויה במסגרת עבודת ה' 81 בין התחברות למחויבות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 א . שורשיה של תופעת ה'התחברות' 83 ; ב . ערכה של מחויבות מתוך כפייה 84 ; ג . יסוד הנאמנות 86 ; ד . נטילת אחריות 90 טבעיות בעבודת ה' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 א . הטבעיות בחפצי מצוות 92 ; ב . קיום מצוות מתוך נטייה טבעית 93 ; ג . משמעותה של התמודדות נפשית בהימנעות מאיסור 96 ; ד . וטהר לבנו לעבדך באמת 98 ; ה . חומרות הלכתיות 102 משמעותם של ערכים בתורה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 א . תוקפם של ערכים 104 ; ב . ערכים הנלמדים מן התורה 106 ; ג . ערכים כלליים 107 ; ד . נבל ברשות התורה 109 ; ה . הצורך בקיומן של שתי המערכות 111 מתח ושלווה בעבודת ה' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 א . אַשְׁרֵי אָדָם מְפַחֵד תָּמִיד 113 ; ב . הָאֹבְדִים בְּאֶרֶץ אַשּׁוּר וְהַנִּדָּחִים בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם 116 ; ג . כוחו של עשו 117 ; ד . זהירות ממתח מופרז 118 וַאֲנִי — תְפִלָּה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 א . הזכות שברעיון התפילה 119 ; ב . הקשר עם הקב"ה 121 ; ג . כוחה של תפילה 122 ; ד . התפילה כביטוי לאישיותו של האדם 123 ; ה . מחשבות זרות 126 ; ו . ערכה של תפילה שגרתית 128 ; ז . תפילה פרטית ותפילה ציבורית 129 שער שני : האדם והחברה דרך ארץ ( 'מענטשלכקייט' ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 א . דרך ארץ קדמה לתורה 133 ; ב . הביטויים המעשיים של מידת דרך ארץ 135 "בתוך עמי אנֹכי יֹשָבֶת" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 א . ערך ההימנעות מהתבלטות 140 ; ב . ההגבלות בהתבלטות על ידי חומרות 143 ; ג . חינוך למצוינות 145 ; ד . החיבור לרגש הטבעי הפשוט 146

תבונות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר