קראו בכותר - והארץ נתן לבני אדם : פרקי הגות וחינוך