מבוא

עמוד:2

" תקליט " היא מן הראשונות באוצר מילותיו . תקופת המעקב הלשוני — כשמונה חודשים — מתפרסת על פני הסתיו והחורף של תשכ " ט . המעיל והכובע היו פריטי לבוש של יום יום . בחורף של אותה שנה ירד בירושלים שלג מרשים , ואז הופיעה בלקסיקון של עילי המילה ṯ ikl ı t " שלג " . התיעוד התיעוד הלשוני של עילי מתייחד בשלבים בעלי אפיונים פונטיים מוגדרים . התפתחות הלקסיקון הייתה הדרגתית , אבל ההתפתחות הפונולוגית כללה " תחנות " מגובשות , מעין " מישורות " , שבהן זו התייצבה והשתהתה , וקבעה את אופי הלשון של עילי לתקופת מה . בעבודה הנוכחית הוגדרו התחנות האלה כשלבים מגובשים , ומה שבינתיים הוגדר כשלבי מעבר . התיאור השיטתי של לשונו של עילי מתחיל כשאוצר המילים שלו כלל 40 מילים , מהן מרובות משמעות , בגיל ; 1 ; 6 לגיל זה קדמה תקופה לא מוגדרת של " גישושים " . הערות על החומר השייך לתקופת גישושים זו הובאו בנפרד . תקופת המעקב חולקה לשישה שלבים : ( א ) ; 1 ; 7 — 1 ; 6 ( ב ) ; 1 ; 8 — 1 ; 7 ( ג ) ; 1 ; 9 — 1 ; 8 ( ד ) ; 1 ; 10 — 1 ; 9 ( ה ) — 2 ; 0 — 1 ; 11 בשלב הזה מתגברת המגמה לחקות את לשון המופת ; ( ו ) — 2 ; 2 — 2 ; 1 בשלב הזה עילי מסוגל להחליף כל מילה ישנה במילה חדשה שהוא שומע או שמעירים לו עליה ( אף על פי שעדיין הוא דבק במילים ותיקות שלו ) . מבחינת עיצוב הלשון אפשר לקבוע בשלב הזה את השלמת הלשון המוקדמת — סיום המעקב השיטתי . בגיל 2 ; 1 ½ עילי מתחיל לדבר בחופשיות , אבל לשונו אינה נטולת מאפיינים ייחודיים . מגיל 2 ; 2 ואילך ( לא מעבר לגיל 3 ; 0 ) צוינו רק פרטים נבחרים , כגון השלמת מלאי ההגיים והתפתחויות אחרות בעלות ערך מערכתי . חסרים בתיעוד התיעוד מובא כאן במלואו כפי שנרשם בשעתו , אבל ייתכן שהרישום אינו ממצה , בעיקר בשלבים המאוחרים ( מחמת היסח הדעת ) . התיעוד של מילים חדשות דל במיוחד בשלב ה , ואולי הכוונה הייתה להביא מבחר בלבד . כיום אין דרך לוודא זאת . בזמן עריכת המחקר הנוכחי התגלו חסרים בתיעוד ה י ע ל מ ו ת ן של תופעות במילה מסוימות . דוגמה Bp " פ ֽיפי בולטת " בלבד היא ; אין ההגה תיעוד המוזר להחלפתה [ B ] ( רוטט ב דו שפתי . * p ́ı pi אין קולי לדעת ) — המופיע , כמובן בשלב , מה הם א , וכמה הם החסרים האלה . יש להעיר שגם בשלבים שמלאי ההגיים מאפשר להלכה הגייה קרובה יותר ללשון המופת , מילים ותיקות נוטות להישאר בעינן . חסרים בתיעוד , ובכלל זה היעדר נתונים שיטתיים על ניצני הדיבור שלפני תקופת המעקב , מקורם בעובדה שהרישום לא נעשה מלכתחילה למטרות מחקר אלא לשם הזיכרון המשפחתי .

האקדמיה ללשון העברית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר