קראו בכותר - התגבשות אוצר המילים המוקדם : עבודת שדה