רוח חדשה בארמון התורה

עמוד:2

חברי המערכת : בנימין אברהמוב , יהודה ליבס , רון מרגולין , שלמה סלע , שרה קליין ברסלבי , חיים קרייסל , אבי שגיא חברי מערכת ספר זה : סילביה ברק פישמן , יהודה גלמן , רונית עיר שי , שרלוט קצוף , דב שוורץ הספר יוצא לאור בסיוע : מכון הדסה ברנדייס , אוניברסיטת ברנדייס , ארה״ב מכון שלום הרטמן , ירושלים המרכז לחקר האישה ביהדות ע״ש פניה גוטספלד הלר , אוניברסיטת בר אילן משפחת לינדנבאום סוזן ומיכאל הוכשטיין משפחת מנדל שפירא הקתדרה ע " ש נטלי ואיזידור פרידמן להוראת משנת הרב יוסף דוב סולובייצ 'יק איור העטיפה : בת שבע רוס עיצוב העטיפה : פנינה וולינסקי מסת " ב -978 965 - 226 - 495 - 4 © 2018 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ( לרבות צילום , מיזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו "ל סדר ועימוד : שולמית ירושלמי , ירושלים נדפס בישראל , תשע "ח דפוס ' גרפית ' בע " מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר