ארבעים שנה לכתב העת “עלי ספר” חקר הספר העברי – כתבי יד, דפוס ודיגיטציה

עמוד:9

חקר הביבליוגרפיה של הספר העברי . גורלם של כתבי העת הביבליוגרפיים לא שפר . ראשיתו של המחקר הביבליוגרפי בכתב העת “ המזכיר ” שנוסד על ידי “ אבי הביבליוגרפיה העברית ” משה שטיינשניידר , המשיך אותו כתב העת “ קרית ספר ” שנוסד על ידי בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים בשנת . 1924 “ קרית ספר ” היה במשך תקופה ארוכה כתב העת המרכזי לחקר הביבליוגרפיה במדעי היהדות . במשך השנים הצטרפו אליו כתבי עת בודדים בתחום כגון “ ארשת ” , “ שנתון הספר העברי ” ( , ( Jewish Book Annual , Studies in Bibliography and Booklore אך כל אלה חדלו מלהופיע . כתב עת העוסק בחקר הספר העברי הוא תנאי ראשוני לקיומו של מחקר בתחום . בחוברת כב של “ עלי ספר ” עמד זאב גריס על חשיבותו של כתב העת “ קרית ספר ” וקרא לחידושו של כתב העת , שהיה לדבריו : “ החשוב בעיתוני המחקר הביבליוגרפי שצמח לעם ישראל במאה העשרים ” . תולדות “ עלי ספר” בשנת תשע ” ה ימלאו 40 שנה לייסוד כתב העת , ונציין עשרים וחמש חוברות . למעלה ממאתיים וחמישים מאמרים התפרסמו בעשרים וחמש החוברות של כתב העת “ עלי ספר” על ידי מחברים רבים , ביניהם מחברים מובילים בתחום חקר הביבליוגרפיה והספר העברי שפרסמו מספר מאמרים , וכן על ידי חוקרים רבים מתחומים שונים שפרסמו מאמר בודד , שכן אחד המאפיינים של נושא מחקר זה הוא שעוסקים בו חוקרים מדיסציפלינות שונות . גם הנושאים שבהם עוסקים המאמרים מגוונים מאוד . היוזמה להקמת כתב עת לחקר הספר העברי החלה בפקולטה למדעי היהדות בבר - אילן על ידי פרופ ’ יצחק דב גילת , ד ” ר נעמי גולדפלד פוגלמן שהייתה אז ראש המחלקה ללימודים ביבליוגרפיים וספרנות ופרופ ’ ישראל מאיר תא - שמע . העורך הראשון היה פרופ ’ תא - שמע , מגדולי החוקרים בחקר הספרות הרבנית ותולדות הספר וחתן פרס ישראל , שהגדיר את תחומי המחקר השונים הכלולים בתחום המחקר של הביבליוגרפיה העברית במאמרו “ המצוי והרצוי בביבליוגרפיה העברית ” , שהתפרסם כשנה לאחר צאתה לאור של החוברת הראשונה של “ עלי ספר ” . במאמר הוא מונה ארבעה תפקידים עיקריים למחקר הביבליוגרפיה העברית והם : א . לשמש כלי עזר בידי חוקרי היהדות , איש איש 3 אסתר לפון - קנדלשיין וגילה פריבור , “ המצוי בביבליוגרפיה העברית ובחקר הספר העברי תשל ” ו - תשס ” ו ” , עלי ספר , כב ( תשע ” ב ) , עמ ’ . 149 - 129 4 כתב עת חדש בשם : Quntres : An Online Journal for the History , Culture , and Art of the Jewish Book התחיל להופיע בשנת , 2009 כתב העת יוצא בפורמט אלקטרוני בלבד על ידי בית המדרש לרבנים באמריקה ומכון שוקן למחקר היהדות ומפרסם מאמרים בעברית ובאנגלית . עד היום התפרסמו ארבע חוברות . 5 זאב גריס , " כותבי המאמרים ל ' קרית ספר ' כסוכני תרבות – על פי החוברות הנדפסות בעשר השנים הראשונות לקיומו " , עלי ספר , כב ( תשע " ב ) , עמ ' ; 163 - 155 ראה גם : זאב גריס , “ טיולים ביבליוגרפיים : ‘ קרית ספר ’ והעיתונות הביבליוגרפית בדור התחייה ” , עתמול , 230 ( תשע ” ד ) , עמ ’ . 30 - 27 6 אסתר לפון - קנדלשיין וגילה פריבור , שם .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר