תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים הקדמה 9 מבוא : היהודים כמיעוט לאומי כפולין הרפובליקנית 13 חלק ראשון אמנת המייעוטים וחלקה כעיצוב היחסים ההדדיים פרק ראשון : המועצות הלאומיות היהודיות בשעת מעבר 29 פרק שני : יסודות העימות שבץ הפולנים והיהודים 43 פרק שלישי : האמנה כראי הפובליציסטיקה והספרות העממית הפולנית 67 פרק רביעי : המערכה הפוליטית בפולין עם אישרור האמנה 77 פרק חמישי : האמנה בעיני המנהיגים היהודים באירופה המזרחית וכמערב 93 פרק שישי : אמכת המיעוטים בחקיקה הפולנית 103 1924 - 1921 חלק שני לבטי הדרך לניכוש מדיניות יהודית עצמאית -1928 1919 פרק שביעי : הנםיון להידברות כמישור הממשלתי 119 1921 - 1919 פרק שמיני ; בלוק המיעוטים והחרפת הסכסוך 133 פרק תשיעי : מוקדי הלוחמה האנטישמית בשנים 178 1925 - 1922 פרק עשירי : סימני תמורה בדעת הקהל הפולנית 193 1925 - 1924 פרק אחד עשר : פרשת ה " הםכם " ( " אוגודה " ) 209 פרקשנים עשר : פוליו במבחן המדיניות כלפי המיעוטים ( 259 ( 1926 - 1921 פרק שלושה עשר : " הפיכת - מאי " והשלכותיה על יהודי פוליו 276 סיום 336 נספחים 339 ביבליוגרפיה 379 מפתח 391

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר