קראו בכותר - מיעוט לאומי לוחם : מאבק יהודי פולין בשנים 1928-1918