שיר אדום שיר כחול שבע מסות על שירת אורי צבי גרינברג ושתיים על שירת אלזה לסקר-שילר

עמוד:4

ספר זה רואה אור בסיוע הקרן הלאומית למדע וכן בסיוע הקרנות הבאות : הקרן ע " ש יצחק עקביהו לחקר השירה העברית , אוניברסיטת בר אילן קרן בית שלום עליכם , תל אביב קרן לרנר לתרבות יידיש המרכז ללימודי יידיש ע " ש רינה קוסטה מסת " ב ISBN 978 - 965 - 226 - 393 - 3 © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ( לרבות צילום , מיזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו "ל סדר ועימוד : שולמית ירושלמי , ירושלים נדפס בישראל , תש "ע דפוס אלפא , ת "א

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר