קראו בכותר - שיר אדום שיר כחול :  שבע מסות על שירת אורי צבי גרינברג ושתיים על שירת אֶלזֶה לַסקֶר־שׁילֶר