מבוא

עמוד:12

עמדה זר ביחס למטפיזיקה המונאדית רווחת ער היום , אף על פי שמרכיבים אחרים של מפעלו של לייכניץ , כתחומי הרוח השונים , השתרשו במסורת החשיבה האירופית והשפיעו באופן עמוק על כיוונים מסוימים בהתפתחותה , ועדיין הם משפיעים והולכים . וכך כותב ניקרל 0 גיולי בסיום המבוא שלו לאסופת מאמרים על לייבניץ : נכון הוא שהשיטה של ל " בניץ על אודות המובאדרת מוצאת לה כיום רק תומכים מועטים ני " ] אבל אם נניח לרגע למונאדולוגיה , הרי מחוץ לה פוריות מוחו של לייכניץ יוצאת מגדר הרגיל , ולרבים מרעיונותיו הייתה השפעה מובהקת על פילוסופים עכשווים . התאוריה שלו על עולמות אפשריים , הסמנטיקה בעניין שמות העצם הפרטיים והמונחים הכלליים , התאוריה כדבר יחסיות הזמן והחלל . הדוקטרינה בדבר ידיעה מלידה — אלה ואינספור רעיונות אחרים מייצגים את המורשת המתמשכת של הפילוסופיה 5 המודרנית . ואולם במחקר זה אנו מבקשים להראות כי רעיונות מרכזיים במטפיזיקה המונארית . כפרט אלה הנתפסים כזרים להבנת המציאות האנושית המידית . יכולים להתקבל באופן טבעי באקלים המחשבתי של המודרניזם של ראשית המאה העשרים . אמנם אין הם יכולים להתקבל כמטפיזיקה במובן האסכולאי של המילה , שכן המודרניזם כפרוייקט תרבותי שוב איננו שואל שאלות מטפיזיות ואיננו מספק תשובות 6 מטפיזיות . אולם רעיונות אלה מצויים בגילויי התקופה כמטפיזיקה מרומזת , כלומר כמכלול הסמוי והתשתיתי של תמונת העולם שלה , המתנה את גילוייה אך איננו מוצהר ככזה ואיננו ניתן לזיהוי ישיר , הביטוי " מטפיזיקה מובלעת " הוא תוצאה של סינתזה כין שלוש תאוריות משבות השלושים , השישים והשמונים של המאה העשרים . הראשונה היא זו של אלפרד 7 וייטהר , כפי שהיא מופיעה בספרו גלגולן של דעות , ולפיה בכל עידן תרבותי ניתן לחשוף סדרה של הנחות יסוד בדבר טיבי של היקים , מקומו של האדם כתוכו , אפשרויותיה של התכונה , וכדומה — כולן הנחות מסדר גודל מטפיזי או מטה חברתי . והן משותפות לבני התקופה , סדרה זו , אן עמרה מרכזית זה מתנה באורח לא מודע את תסיסת העולם של התקופה ואת אופיים של גילוייה וביטוייה השוניס : בכל תקופה מצויה צורה כללית של צירות המחשבה שלה , וכמו האוויר שאנו University Press , 1990 [ 1972 ] , p . 1 Nicholas Jo Hey ( ed , X The Cambridge Companion to Leibniz , Cambridge : 5 Cambridge University Press , 1998 , p . 16 6 ראה K " K לאוג ' וי , שרשרת תחומה הגד > ל 7 ז , תרבום pns אמיר , תל אביב : יחדיו , תשכ " ט . עמי . 54 Alfred IV . Whitehe ad , Adventuresof Ideas , New York : Macmiilan , 1933 7

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר