על קבוצות בארגונים: רגעים ומשמעויות

עמוד:11

טוב יותר . אך במהרה עשוי היועץ לגלות שסמכותו שלו משכפלת בתגובות אליה את הסמכות המוכרת שיש כבר בקבוצה , ושלחלופין הוא הופך להיות מקור לחוויה מתקנת ומפצה , בחזקת ' הורות מיטיבה , ' לצד ההורות המאכזבת יותר שחברי הצוות פוגשים מדי יום ביומו . עניין זה נרקם בהתנסות בפועל , אינו ניתן לשליטה או להכוונה מראש של היועץ . כל שבידו הוא לזהות זאת ולבחור דרך תגובה שלו לאור המתרחש . העבודה בקשר לתהליך בצוות עשויה להתרחש במסגרת נפרדת המוקדשת ' לבירור היחסים' ( כאן גם שכיח כינוי ה'חיבה' דינמיקה , ( או להיות שזורה בסדר היום הרגיל של הארגון ( אם היועץ מגיב לתהליך במקום שבו הוא מקשה על מישור המשימה , או אם דרך התהליך ניתן להבין משהו חשוב בקשר לאופן הביצוע . ( אך לא תמיד מצייתים התהליכים להגדרות המוקדמות שלהם ולתיחום הפשוט לכאורה הזה , ולעבודת היועץ נוספת מורכבות מיוחדת . רגע רביעי קבוצה של עובדים בכירים בארגון נפגשה במשך שנה באופן סדיר כמסגרת של קבוצת כתיבה ( שאותה הנחיתי עם עמיתה למקצוע . ( המשתתפים נאספו יחד עקב פנייה של ראש הארגון , אך גם על יסוד עניין שלהם לפתח את יכולת הכתיבה האישית וליטול חלק בהתנסות הדדית בכתיבה , בהקראה של טקסטים שנכתבו ובתגובה לטקסטים של עמיתים לקבוצה . די מהר התברר בקבוצה שהנושא העיקרי שחוזר בשיח הוא הזמן , לא רק במובן זה שהיה קושי שכיח להתחיל את המפגש בזמן , ואנשים נאספו אליו אחד אחד — לזמן היה ייצוג גם בתוכן הכתיבה ובשיחה של המשתתפים בעקבותיה . היו בקבוצה כמה משתתפים עתירי ניסיון בעבודתם . תוך כדי כתיבה ודיבור הם גילו בצוותא ( עובדה שלגבי עצמם הייתה נהירה להם מראש ) כי פרק עבודתם באותו ארגון קרוב להסתיים , בעיקר בשל הפרישה הצפויה לגמלאות . נוכחותם של צעירים יחידים בקבוצה רק הדגישה והעצימה זאת — הנעורים פגשו את הזקנה , וחילופי דורות היו על סדר יומו של הארגון . כך הפכה הקבוצה , שלא לפי מה שהוגדר מראש , לסוג של סיכום דרך , למסגרת של התכוננות לפרידה וגם למשהו שאפשר למשתתפיה לעבד את התחושות המלוות סיום פרק והפקדת המעשה אצל הממשיכים . סדר היום של הקבוצה מגיח לא אחת באופן ספונטני מתוך השיח , ואיננו פרי הגדרה מראש . נדרשת פתיחות לכך שדברים בארגון מתהווים במיטבם בתהליך — רק הצירוף שלהם מלמד על כיוונם ועל עוצמתם והידיעה היא בדיעבד . בכך שונים חיי הנפש של הקבוצה ממה שהמציאות הארגונית נוטה להישען עליו : תכנית עבודה , סדר יום , הגדרות מקדימות . כשיש בארגון שליטה הדוקה במתרחש ( אף פעם לא מוחלטת , כמובן ) אפשר לנסות להעלים אפקטים ספונטניים אלה או לגרום להדחקתם ; נוכל לראות זאת בלא מעט ישיבות ( שהן מאורע רווח בצוותים של ארגון , ונעשים בו מאמצים שכיחים של שליטה ושל הכוונה , ( שבשל כך מאבדות מחיותן . עבודה קבוצתית בארגון תיטה בדרך כלל להחזיר את החי וּ ת לחיים הארגוניים , ללמד יותר על הזרימה הנובעת שלהם ולאפשר ביטוי של מה שתכנון יתר עלול לחסום .

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר