קראו בכותר - אנליזה ארגונית : כתב עת לייעוץ ארגוני - גיליון 20