על קבוצות בארגונים: רגעים ומשמעויות

עמוד:7

על קבוצות בארגונים : רגעים ומשמעויות ישראל כ"ץ במאמר זה נעשה ניסיון להביא כמה דוגמאות לעבודת הנחייה של צוותים בהקשר ארגוני ; לצדן ) קשורים ונפרדים כאחת ( יובאו כמה רעיונות מפתח בקשר למתרחש בקבוצות קטנות באשר הן . הצירוף של הדברים נועד הן להעיד על הרלבנטיות של ידע הנחיה בעבודת הייעוץ הן להמחיש עד כמה תהליכים קבוצתיים קורים לא אחת כשהם מעוגנים בהקשר ארגוני . לסיכום מוצעות כמה מסקנות בקשר לעבודת המנחה באירועים קבוצתיים בארגונים . רגע ראשון * גם במרחק השנים אני מתקשה לשכוח את הסדנה שקיימתי בארגון קהילתי כלשהו ; בראשו עמד איש עז יצר , דומיננטי ונחרץ , שלא היסס להתבטא בבוטות באופן חוזר ונשנה כלפי אנשי צוותו בארגון שחרט על דגלו ערכים של שיתוף , סובלנות , רוח צוות , פתיחות וטיפוח ה'יחד . ' מבחינתו של איש זה היו האמירות הבוטות בגדר גילוי של כנות וישירות , ועדות לכך שהוא מחויב בתפקידו לסטנדרט הפעולה הנעלה ביותר שניתן לצפות לו . הוא האמין שאמירות כאלה עדיפות על אמירות חלקלקות ומנומסות , שבהן ראה עניין של גינונים מטשטשים . האחרים בצוות חוו באירועים אלה השפלה של ממש מצד בעל שררה , אם לא ביטויים של טרור . לא אחת נותרו האמירות הבוטות של האיש ללא מענה מן הצוות — בין בשל המבוכה בגלל השצף קצף ובין בשל היראה ממנו . לעתים היו ' מדלגים' על הדברים ( כאילו לא נאמרו ) או שהשתררה בעקבותיהם דממה מעיקה . ולעתים היה מי שהעז ואמר ש"אי אפשר להמשיך ככה" או התלונן ש"מנהל לא אמור לדבר בצורה כזאת . " במצב עניינים זה בארגון , כפי שנגלה לעיניי לאחר שנעניתי להזמנה לעבוד עם צוות הניהול שלו , * אמנם כל הדוגמאות המובאות לאורך מאמר זה שאובות מניסיונו של המחבר ( והן בוודאי רק דרך אחת לספר אותן , ( אך הושמט מהן כל פרט מזהה , וכשלא הייתה בכך פגיעה ברוח הדברים אפשר שאף שונה נתון זה או אחר בקשר למציאות המסופרת ( מין הגיבור , סוג הארגון שבו מדובר ועוד . ( הניסיונות להציע הכללות על ביטויים של קבוצות בארגונים קשורים לדוגמאות באופן שיכול להיות רופף או הדוק גם יחד . גם זה — בעיני הקורא וכמשאלת לבו .

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר