אנליזה ארגונית גיליון מס' 20

עמוד:2

צפנת ׀ מכון למחקר , פיתוח וייעוץ ארגוני מעל 30 שנות יעוץ 3 0 עטיפה קדמית | Untitled ( 20 ) , 2008 | מיקי קרצמן עטיפה אחורית Territory 0201-4 , 2005 | ( צולם בגוש קטיף ) | מיקי קרצמן עורכת לשון | נילי גור אריה עורך גרפי | ערן צירמן עורכת אמנות | איריס גולדברג המערכת המייסדת גבריאל דהאן ישראל כ"ץ נילי סוקניק טלי קרינסקי כתובת המערכת מכון 'צפנת' , 8515 ד"ת ירושלים 91083 טלפון : | 02-6782887 פקס : 02-6791555 דוא zofnat @ zofnat . co . il | ל" © כל הזכויות שמורות צפנת ׀ מכון למחקר , פיתוח וייעוץ ארגוני ISSN 0793 7180

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר