בפתח הספר

עמוד:10

לכל אחת מהתעודות ניתן כותר . בשורה הראשונה שלו ציינתי את מספר התעודה במסגרת שנת כתיבתה ; בשורה השנייה אפיינתי את התעודה ) מכתב , פרוטוקול , מאמר , שיר ועוד ;) ובשורה השלישית ציינתי תאריך עברי ולועזי שבו נכתבה התעודה ואת מקורה . כל אחת מהתעודות מלווה בהערת פתיחה ) הערה ) 1 המאירה את הסוגיות המרכזיות הכלולות בה , מסבירה את הקשרה ומפנה את הקורא לתעודות נוספות ולספרות עזר ) רישום ביבליוגרפי מלא מופיע בסוף הספר . ) לכך נוספו הערות לגבי אישים , מוסדות , מקומות וסוגיות שונות . הערות אלו יופיעו רק אם השמות מופיעים בתעודה אחת בלבד . מידע על שמות ) אישים וגופים ( החוזרים ונשנים נכלל בנספחים שבסוף הקובץ . קיצורים וראשי תיבות המופיעים בתעודות מבוארים במפתח קיצורים המובא בסוף קובץ התעודות . מרבית התעודות כתובות במקורן עברית . מיעוטן – מתורגמות מאנגלית , מגרמנית ומיידיש . ישנם תרגומים שצורפו למקור האנגלי בשעתו . אחרים – הם משלי . התרגום מגרמנית נעשה בחלקו בידי ד"ר יהודה בן–אבנר ז"ל וברובו – בידי פרופ' דן מכמן . התעודות מוצגות כלשונן וככתיבן החסר שרווח באותה התקופה ובפיסוק המקורי , למעט תיקונים קלים שנרשמו בסוגריים מרובעים . חוסר עקיבות בכתיבת השמות נשמר אף הוא כבמקור . לעומת זאת הכותר , המבוא וההערות כתובים בכתיב המלא הנוהג בימינו . לעתים השמטתי חלקים מהטקסט כדי להתמקד בעיקר ולקצר את התעודה . השמטה בתוך פסקה תצוין בשלוש נקודות ; השמטת פסקה או מספר פסקאות תצוין בסוגריים מרובעים . [ ... ] השמטה במקור תצוין [ במקור . [ ועוד , הבלטות שנמצאות במקורות צוינו שם על פי רוב בקו מתחתן . ברוח הטכנולוגיה בת ימינו הומר הקו לגופן מעובה או בפיזור – הכול לפי דרגת ההדגשה ורוחה במקור . את אוסף התעודות מקדימים מספר מבואות : המבוא של פרופ' דן מכמן מעלה תפיסות חדשניות בהקשר ההיסטורי הכללי של השואה : המושג " שואה" ותחולתו ; המדיניות האנטי–יהודית של הנאצים ; התגבשות " הפתרון הסופי של שאלת היהודים" ודרכי יישומו . המבוא שלי א"ח ] ] מתמקד בתנועה הציונית הדתית : הוא מאיר את הרקע ההיסטורי של התנועה , של היישוב ושל העולם בעת המלחמה ; בוחן את תגובותיה המגוונות של הציונות הדתית לנוכח השואה – על פי נושאים – ומפנה את הקורא לתעודות הרלוונטיות לכל סוגיה וסוגיה בנוסף ל"מפתח השמות" בסוף הקובץ . המבוא של פרופ' דב שוורץ מעמיק בשורשי התודעה שבבסיס התגובה הציונית הדתית . הוא מגדיר את הרכיבים של הדתיות החדשה ומתחקה אחר השפעתם לנוכח המלחמה והשואה .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר