קראו בכותר - ערבות יהודית במבחן : הציונות הדתית בארץ ישראל לנוכח השואה (1945-1939)