תוכן עניינים כללי

עמוד:ז

תוכן עניינים כללי מבוא 1 שער ראשון : יסודות הקניין פרק ראשון : יסודות הקניין : גמירות הדעת ומעשה הקניין וו שער שני : התנאה בדרכי הקניין פרק שני : יכולת ההתנאה בדרכי הקניין 39 שער שלישי : המנהג בדרכי הקניין : המקורות בספרות התלמודית פרק שלישי : המנהג בדרכי הקניין : המקורות בספרות התלמודית 53 שער רביעי : הפרשנות לסוגיית סיסומתא בתקופה הבתר תלמודית פרק רביעי : פרשנות הגאונים לסוגיית סיטומתא 77 פרק חמישי : פרשנות הראשונים לסוגיית סיטומתא 83 פרק שישי : פרשנות מרחיבה לדין סיטומתא 99 שער חמישי : הבסיס המשפס לקניין סיסומתא פרק שביעי : הבסיס המשפטי לקניין סיטומתא 113

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר