הערות

הקדמה . 1 ואלה הספרים : British Policy towards Syria and Palestine , I 906-1914 ( Oxford U . K .: Ithaca Press , 1980 ); Palestine and the Gulf : Proceedings of an international Seminar , IPS , Beirut , November 2-5 , 1981 ( Co-editor ) , ( Beirut : Institute for Palestine Studies , 1982 ); The Origins of Arab Nationalism ( Co- editor ) , ( New York : Columbia University Press , 1991 ); Palestinian Identity : The Construction of Modern National Consciousness ( New York : Columbia University Press , 1997 ); Resurrecting Empire : Western Footprints and America ' s Perilous Path in the Middle East ( Boston : Beacon Press , 2004 ); The Iron Cage : The Story of the Palestinian struggle f or Statehood ( Boston : Beacon Press 2006 ); Sowing Crisis : The Cold Warand American Dominance in the Middle East ( Boston : Beacon Press , 2009 ) . בעברית ראה אור במצרר : קבלת החלטרת באש"ף במהלך מלחמת לבנרן , תרגם מאנגלית ברוך קורות ( תל אביב : הוצאת משרד הביטחון , . ( 1988 . 2 עקיבא אלדר , "רשיד חלידי , ...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד