קראו בכותר - כלוב הברזל : סיפור מאבקם של הפלסטינים למדינה