6 חסרי מדינה בפלסטין

מבני מדינה חלופיים לאורך רובן של תשעים השנים שחלפו מאז תום השלטון העות'מאני ב 1917 נחלקו תושבי פלסטין בדעותיהם אשר למבנה או מבני המדינה המתאימים לממשל בארץ . היום , למרות ההכרה הבינלאומית הגורפת כמעט במדינת הלאום הישראלית ואחדות הדעים הבינלאומית לכאורה המחייבת את הקמתה של מדינה פלסטינית לצדה של ישראל , עדיין לא הוכרעה השאלה איזה מבנה מדינה מתאים לארץ קטנה זו או אילו מבני מדינה מתאימים לה . הנושא הוא נושא טעון מאוד , מקור לחרדות קיומיות הן לפלסטינים הן לישראלים , אם כי שורשיהן של החרדות הללו שונים לחלוטין על אף נקודות הדמיון השטחיות ביניהן . כפי שהדגמתי בדיוני כאן ובמקומות אחרים , בעשורים הראשונים של המאה ה 20 פיתחו בהדרגה הפלסטינים , כמו מרבית העמים בעולם הערבי , תחושה 1 של זהות לאומית מודרנית המושרשת במדינת לאום מוגדרת . לגיבוש תחושה זו של זהות משותפת של תושבי פלסטין הערבים עוד תרמה לאחר מכן הטראומה הקיבוצית המשותפת שחלקו עם הרס פלסטין הערבית ב , 1948 ואשר בדרך כזאת או אחרת השפיעה עמוקות על כל הפלסטינים ועודה משפיעה עליהם . למרות תחושת הזהות הלאומית הקיבוצית העזה שלהם , מעולם לא הצ...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד