2 הפלסטינים והמנדט הבריטי

כלוב הברזל של המנדט השוואות בין מעמדם החוקתי של הפלסטינים למעמדה של הקהילה היהודית למול הבריטים בתקופת המנדט , ממש כמו השוואות כלכליות וחברתיות ביניהם , מתעלמות לא אחת מנסיבות בסיסיות של המציאות . לעתים קרובות מניחים אפוא בפשטות ששני הצדדים היו באותו מצב בהתייחס לכוח המנדטורי , מצב שבו היו לכל אחד מהם יתרונות מסוימים שנהנה מהם וחסרונות מסוימים שהקשו עליו . הבריטים תרמו רבות לתפיסה הזאת , המוטעית מן היסוד , בהציגם את עצמם כבוררים הוגנים וחסרי פניות המנסים לאזן בין האינטרסים של שתי קבוצות מקומיות שכוחותיהן שקולים יחסית . לפי השקפה קצרת רואי וחד צדדית יותר אפילו , הבריטים נתפסים כמי 1 שהעדיפו את הערבים על הציונים לכל אורך 31 שנות שלטונם בפלסטין . שני התיאורים הללו מציגים תמונה כוזבת לחלוטין של המציאות . כדי להבין מדוע , יש לבחון בקפידה את המסגרת המשפטית והחוקתית הסבוכה והייחודית שבאמצעותה ניהלה בריטניה את פלסטין הנתונה לכיבושה . בדיקה מדוקדקת של מסגרת זו מעלה שהיא היתה לפלסטינים מעין כלוב ברזל שמעולם לא 2 הצליחו להיחלץ ממנו . כתב המנדט שהנפיק חבר הלאומים על פלסטין ביולי 1922 נהנה מהכרה בי...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד